,

Ambisjonene flyr høyt på Fornebu

Fornebu S tegning

Det er lite som minner om hovedflyplassen på Fornebu 15 år etter at den stengte. Det er bygget mange store kontorbygg og boliger, men nå bygges det som kalles verdens mest miljøvennlige kjøpesenter: Fornebu S.

– Byggingen av Fornebu S har som mål at bygget skal oppnå klassifiseringen «BREEAM Outstanding», som ett av veldig få bygg i verden. Det er den høyeste klassifiseringen i BREEAM-systemet, forteller prosjektleder Reidar Dilling i Stryken og Gudbrandsen AS.

De har fått ansvaret for murarbeidene på kjøpesenteret. I alt skal det mures opp over 4000 kvm Leca som skal pusses på begge sidene.

BREEAM er et verktøy som ble utviklet i Storbritannia på begynnelsen av 90-tallet for å miljøsertifisere bygninger. Sertifiseringen tar hensyn til og måler alt fra transport og produksjon til innholdet i de forskjellige materialene som brukes i bygget. Dilling forteller at BREEAM-kravene ikke stiller andre krav til utførelsen av murarbeidene, men at dokumentasjonskravet er høyere.

– Vi var ukjente med BREEAM før vi begynte på dette prosjektet. Hjelpen vi har fått fra Weber har vært veldig viktig for oss. Weber er den eneste produsenten som har all dokumentasjon som kreves på sine produkter og er bedre forberedt på kravene i BREEAM, sier han.

Håkon Jensen i Weber, Reidar Dilling i Stryken og Gudbrandsen AS og Jan Olav Hjermann i Weber har samarbeidet om dokumentasjonen som kreves på Fornebu S.

God hjelp
Transporten til byggeplassen er en del av miljøregnskapet, derfor er det en fordel med kortreiste materialer. I forkant av arbeidene må materialliste og all dokumentasjon sendes inn til entreprenør og byggherre. Når listen er godkjent kan produktene ikke byttes ut.

– Det stiller krav til logistikk og planlegging, men når den jobben først er gjort utfører vi arbeidene på samme måte som vanlig. Vi har hatt veldig godt hjelp fra Webers fagpersoner i arbeidet med å levere inn dokumentasjon og sertifiseringer som kreves, forteller han.

FoU-direktør i Weber, Jan Olav Hjermann, sier at nesten alle Webers produkter tilfredsstiller BREEAM-kravene.

– Blant annet er det krav om at produktene skal være uten miljøgifter. Med unntak av to produkter, er det ikke slike stoffer i våre produkter, forteller Hjermann.

Byggingen av Fornebu S har som mål at bygget skal oppnå klassifiseringen «BREEAM Outstanding».

Ambisiøst
Sammen med salgsingeniør Håkon Jensen har han sørget for at utførende og byggherre får all den dokumentasjonen de trenger.

– Å bygge et «BREEAM Outstanding»-bygg er et veldig ambisiøst mål. Vi kan dokumentere alle deler av vårt produkt og bidrar på den måten til at bygget oppnår klassifiseringen, sier salgsingeniør Håkon Jensen.

BREEAM blir stadig mer utbredt. Utbyggere stiller strengere krav til miljøpåvirkningen av nybygg. Miljøvennlige bygg er billigere å drifte og oppnår høyere leiepriser i markedet.

– Murmestere bør oppdatere seg på BREEAM og vite hva det innebærer. Weber kan levere produkter som er dokumentert i henhold til BREEAM-systemet og bidra med dokumentasjon som gir muligheten til å delta i konkurransen om slike oppdrag, sier Håkon Jensen og Jan Olav Hjermann i Weber.

BREEAM

  • Verktøy for miljøsertifisering av bygninger.
  • Blir i stadig større grad brukt i nye næringsbygg.
  • Etablert i Storbritannia på 90-tallet.
  • Omfatter blant annet produksjonsmetode, innhold i produkter og transport.
  • Stiller krav til blant annet miljøsertifisering etter ISO 14001 og EPD-dokumentasjon.
  • Det finnes forskjellige BREEAM-standarder, deriblant BREEAM NOR som er spesielt beregnet på norske bygg.
  • Nesten alle Webers produkter tilfredsstiller BREEAM-kravene.