Vi hjelper håndverkere med å få flere oppdrag

Gjennom BM Energi får private boligeiere gratis bistand hos sitt lokale BM-varehus for å lære hvordan de kan energieffektivisere boligen sin. Dette representerer en unik innsalgsmulighet for alle Byggmakkers proffkunder.

Mens boligeierne tidligere måtte ringe til for eksempel Enova for tips til hvordan de kunne energioppgradere boligen, kan man nå besøke sitt lokale Byggmakker-varehus hvor man får veiledning fra eksperter og tilbud om en uforpliktende befaring av boligen, gjennomført av en profesjonell energirådgiver. Med økonomisk støtte fra Enova lager energirådgiveren en helhetlig plan for oppgradering av boligen der både vedlikeholdsbehov og boligeierne sine ønsker for boligen blir ivaretatt.

Først kursing – nå oppdrag

BM Energi er en naturlig videreføring av innsatsen som Byggmakker har gjort de siste årene hvor vi har skolert nærmere 2000 av våre håndverkere til energirådgivere. Først steg var å gi mer kunnskap om energieffektivisering og hvordan proffkundene våre skal tilnærme seg dette voksende markedet. Nå kommer neste steg: Vi skal hjelpe dem med å få flere oppedrag hos private boligeiere.

Tjenesten gir også boligeiere mer trygghet i beslutningsfasen, hvor det er spesielt viktig med kunnskap før beslutningene tas. Istedenfor å søke råd hos en svartjeneste på telefon, hvor rådene nødvendigvis blir svært generelle, eller å tilegne seg kunnskap om energieffektivisering gjennom Internett, får boligeierne personlig og profesjonell bistand lokalt. Befaring av egen bolig gjennomføres også av lokale sertifiserte energirådgivere.

Stor tillit hos boligeierne

Byggmakker har en sterk merkevare blant nordmenn på miljø og energieffektivisering. Det viste en uavhengig undersøkelse som ble publisert våren 2014, hvor organisasjonen Sustainable Brand Insight spurte 5000 nordmenn om hvilke selskaper de oppfattet som mest miljøbevisste. Her kom vi altså best ut blant alle byggevarekjedene.

Resultatet av forbrukerundersøkelsen var en kraftig anerkjennelse for Byggmakkers målbevisste miljøinnsats gjennom flere år, der energieffektiviseringskursene er ett av mange tiltak. I tillegg er de fleste av varehusene nå miljøfyrtårnsertifiserte, Byggevarekjeden har svanemerkede produkter og selger heller ikke produkter som inneholder ulovlig regnskogstømmer.

Gjennom Byggmakker Energi styrker vi posisjonen på topp, og selvsagt vil dette kunne gi våre proffkunder en betydelig økning i antall henvendelser fra private boligeiere.

Ta kontakt med ditt lokale Byggmakker varehus for mer informasjon.