Gratis befaring og profesjonell bistand

Å legge nytt tak er noe de færreste boligeiere går i gang med på egen hånd. Byggmakkers takkonsept gir boligeiere trygghet ved at profesjonelle håndverkere utfører jobben.

Du oppnår mange fordeler med å skifte taket, og er det eldre enn 25 år bør du vurdere å bytte det. Utover bedre komfort og sikkerhet øker et nytt tak verdien på boligen betydelig. Sammenlignet med et nyoppusset bad eller kjøkken, gir også et nytt tak mer igjen for pengene ved et boligsalg. Dette fordi boligkjøperen finner det svært betryggende å vite at taket er nytt.

Proffene om BM Portalen:

– Det er flott at Byggmakker bistår oss i markedsføringen

Tom Roger Granmo,
daglig leder Mosjøen

tommy_andersen

Proffene om BM Tak:

– Halve omsetningen min kommer via BM Tak

Tommy Andersen,
Daglig leder Oppland Tak og Fasade

Proffene om andre BM-konsepter:

Proffene om BM Vindu

Proffene om BM Portalen

Målgruppe: Boligeiere og håndverkere

Byggmakkers takkonsept er skreddersydd for både boligeiere og håndverkere. Gjennom konseptet bistår Byggmakkers ansatte boligeiere og proffkunder med råd og veiledning på produkter og løsninger ved skifte av tak. I tillegg har Byggmakker samarbeid med lokale og gode håndverkere som gir boligeiere gratis taksjekk.

Etter befaringen mottar du et et detaljert tilbud på leveransen og hva den skulle omfatte. Tilbudet gir god oversikt over hva som dekkes og eventuelle tillegg. For eksempel er råte og avretting av taket noe som ofte avdekkes først når det gamle taket er borte. Dette er typiske punkter som kommer i tillegg. Valg av tak, for eksempel ulike typer belegg eller stein bør og avklares i det første tilbudet.

Sikring og avfallshåndtering

Ved bytte av tak er det viktig med en god skriftlig avtale. Dette sikres du gjennom takkonseptet. Taket skal rehabiliteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter. I tillegg må avtalen være tydelig på datoer for oppstart og ferdigstillelse. Det er blant annet viktig å få med alle tillegg, samt eventuelle tilbehør som pipebeslag og snøfanger.

Det er også viktig å huske at stillas er påkrevd når avstanden fra taket til bakken er mer enn to meter. Stillaset skal være HMS-merket med grønt skilt. Dette er viktig siden materialer og utstyr skal kunne lagres der. Riktig montert stillas er avgjørende for sikkerheten til de som jobber på taket. Det er også strenge krav til avfallhåndtering, hvor avfall skal sorteres for seg og leveres til godkjent deponi. Benytt gjerne containere og sorter og kjør vekk avfall etter hvert som du river de forskjellige delene av taket.

Ta høyde for dårlig vær

Ved bytte av tak vil utfordrende værhold påvirke fremdriften. Spesielt er regn og vind en utfordring. Legg derfor inn en tidsbuffer. Normalt tar det 2-3 uker å legge et tak, men dette kan gjøres mye raskere med mer mannskap. Tak kan legges hele året, men vinteren er trolig den aller beste tiden. Selv om det kan være kaldt oppveies dette med tørrere og mer stabilt vær.

Mange faktorer spiller inn på hvor dyrt det er å bytte tak: Tilstand på nåværende tak, konstruksjonen, taksts størrelse, materialer som bruke etc. Dette varierer stort, men husk at nytt tak har stor betydning på boligens verdi.

Ta kontakt med ditt lokale Byggmakker varehus for mer informasjon.