Få hjelp til å velge riktig vindu

Det er lett å gå seg vill når du skal kjøpe vinduer. Skal du velge et tolags eller et trelags vindu, og hvilke U-verdi bør vinduet ha? Slike spørsmål vil Byggmakkers butikkansatte nå ha mer spisskompetanse på. I tillegg tilbyr kjeden dedikerte håndverkere med vinduer som spesialitet.

Vinduene har stor betydning på strømregningen og komforten innomhus. Trekkfulle vinduer kan forårsake nærmere en tredjedel av varmetapet. I tillegg blir komforten i boligen langt bedre med et stabilt og tørt inneklima. Derfor har det foregått en rivende produktutvikling de siste årene, hvor vinduene i større grad tilpasses klimatiske forhold. For eksempel betyr det forskjellige egenskaper på glasset som håndterer mengden sollys vinduet eksponeres for. En annen funksjonalitet er gummien rundt glasset som gjør at vinduet isolerer jo mer det blåser.

Proffene om BM Portalen:

– At oppdraget går gjennom Byggmakker skaper trygghet

Anders Laeskogen,
Landheimbygg på Skreia

Sigmund_Solbakken

Proffene om BM Vindu:

– Ni av ti vindussjekker ender i oppdrag

Byggmester Sigmund Solbakken,
Fixemannen i Øyer

Proffene om andre BM-konsepter:

Proffene om BM Tak

Proffene om BM Portalen

Behov for mer kompetanse

Det er med andre ord svært mye å ta hensyn til når du skal velge riktig vindu for boligen din. Både i forhold til hvor mye penger du kan bruke og de klimatiske forholdene rundt huset. Dette er vanskelig enten du er privatperson eller håndverker som skal rådgi en boligeier.

Byggmakker har erfart at det etterspørres mer kompetanse på vinduer, og det er bakgrunnen for konseptet BM Vindu. Det betyr mer spisskompetanse blant våre ansatte slik at de kan gi bedre råd overfor boligeiere og proffkunder som besøker butikkene våre. I tillegg har vi alliert oss med flere håndverkere som bistår kundene når de skal ta disse viktige valgene.

Hva er U-verdi?

U-verdi for vinduer angir hvor god varmeisolasjonen for vinduet er, og skal angis samlet for glass og karm/ramme. Jo lavere u-verdi, desto bedre isolasjon.

For nye boliger, fritidshus over 150 m2 og søknadspliktige rehabiliteringer skal gjennomsnittlig U-verdi for vinduer og dører ikke overstige 1,2.

Enova anbefaler trelags lavenergivinduer med U-verdi 1,0 eller lavere. For hver tiendedel vinduets

Tilbyr oppmåling hos kunden

Samarbeidspartner for BM Vindu er vindusprodusenten Natre. Sammen med Natre har Byggmakker gjennomført flere kurs hvor de ansatte har fått styrket sin kompetanse på vinduer.

Utover rådgivning i valg av vinduer, tilbyr vi oppmåling hjemme hos boligeieren. Her tar vi både hensyn til kundens behov og økonomien de har til rådighet. De aller fleste av våre ansatte har gitt denne type råd i mange år, men gjennom BM Vindu systematiseres og forsterkes denne kompetansen slik at vi blir enda dyktigere rådgivere.

Bør vinduet byttes?

Hold en lighter inntil glasset. På et to-lags isolerglass vil du se fire flammer. Dersom alle flammene er gule har du et isolerglass uten energibelegg og med en U-verdi på 2,8 eller dårligere. Da kan du redusere strømregningen betydelig ved å bytte vinduer. Dersom du ser en blå/lilla flamme, har du en U-verdi på 1,6 eller bedre i glasset. Da bør du også se på de andre punktene for å finne ut om det er ønskelig å bytte (kilde www.natre.no).

Flere oppdrag og fornøyde kunder

Én av håndverkerne som er med i BM Vindu er byggmester Anders Laeskogen hos Landheim Bygg på Skreia i Østre Toten.

– Dette er et kjempebra konsept, og jeg har ikke sett tilsvarende hos andre byggevarekjeder. Å skifte vinduer er en stor investering, og kjøper du feil blir det en dyr lærepenge. I tillegg er det vanskelig for boligeierne å vite hvilke vinduer som passer til nettopp deres bolig. Med dette konseptet trenger de ikke engang å gå ut av huset. Vi kommer på besøk, tar opp mål og foreslår deretter hvilket vindu de bør vurdere, sier Laeskogen.

Ta kontakt med ditt lokale Byggmakker varehus for mer informasjon.