, ,

Byggeklosser fra Fredrikstad utfordrer Leca-hegemoniet

haugesund2

Strenge energikrav, effektiv byggeprosess og kontroll med inneklima gjør at nye byggeelementer fra Fredrikstad utfordrer eksisterende mur- og materialer.

Boligene som bygges på Ekrene Boligpark i Haugesund er et av de første store byggeprosjektene som bruker Thermomur-elementer fra topp til bunn. Det gjør det mulig å overstige byggelovens strenge energikrav uten å heve kostnadsnivået.

– Vi ser en kraftig økning i etterspørselen etter Thermomur som element for å bygge hele huset og ikke bare grunnmuren, sier utviklingssjef Bengt Bøyesen i Fredrikstadsbedriften Jackon. – Den moderne funkisstilen vi har hatt de 3-4 siste årene er ideell å bygge med Thermomur-elementene.

Det sterke energifokuset som ble innført av byggeforskriftene i 2007 skjerpet kravene kraftig til veggenes isolasjonsevne og tetthet. Dette er krav som Thermomur møter med letthet. Samtidig unngår byggearbeiderne mange tunge løft siden elementene, som bare veier 3 kg hver, er raske og enkle å løfte og montere. Huset bæres av betongkjernen som samtidig gir lufttetthet.

Vi forventer enda strengere energikrav mot 2020, og Thermomur-konseptet vil bli videreutviklet for å imøtekomme disse nye kravene.

– Dette gjør byggene også mye tettere enn andre konstruksjoner, og den gjennomgående installasjonen gjør at vi unngår kuldebroene som er kjent fra trehus og tradisjonelle murhus, sier Bøyesen.

haugesund6

Alltid foran kravene

– Grunnkonseptet for Grønn Bolig, som bygger boligene i Haugesund, er å bygge kun lavenergi- eller passivhus, sier daglig leder John Reidar Johansen. Vi skal ligge litt foran forskningen og alltid ha mest energivennlige mål.

Thermomur er lekende lett å bygge med, og vi tegner alle hustyper i forhold til disse Byggeklossene, og akkurat som med klosser gir elementene utallige muligheter.

– Klimaet vi bygger hus i her på Vestlandet gir ofte slagregn rett inn på veggen. Thermomur tar heller ikke til seg fukt, slik at dette ikke lenger er noe problem.

bilde 4

Eksklusivt og vedlikeholdsfritt

– Energikravene til nye boliger gjør at veggene blir veldig tykke med tradisjonelle byggemetoder, sier sivilarkitekt Gretha Rød i arkitektfirmaet LEADinc, som har tegnet alle boligene på Ekrene Boligpark. Verken yttervegger eller tak inneholder levende materialer og kan dermed ikke få sopp selv om det regner mye.

Betongkjernen i Thermomur gir oss samtidig automatisk brannmur og lydisolasjon, og vi unngår kuldebroer. – Vi bygger for fremtidens krav. Det energi-«dårligste» vi har bygd er fortsatt øverste nivå før passivhus.

Vi tegner husene etter elementene, slik at det skal minimal tilpasning til. Da slipper vi også mye byggeavfall. – I Norge liker vi å sove kaldt men leve varmt, sier Gretha Rød. Det sørger inndelingen av husene og utformingen av ventilasjonssystemet for.

– Vedlikeholdsfrihet er også viktig. Utvendig får Thermomuren en silikonbasert puss som gir en eksklusiv betongfølelse, mens terrassene kles med værbestandig tremateriale kokt i linolje.

De fleste boligene på Ekrene får også universell utforming. – Mange huskjøpere glemmer å spørre om universell utforming, som er viktig når folk blir eldre. Det kan gjøre huset betydelig dyrere om det må tegnes inn eller bygges om i etterkant.

– Husbygging i tre eller tradisjonell mur har lang flere utfordringer enn Thermomur når energikrav og økonomi skal ivaretas, forteller Gretha Rød. Mange snekkere vil heretter mest komme til å jobbe innendørs.

For husbyggere som ønsker å gå rett på passivhus, tilbyr Jackon også Thermomur-varianten Thermomur 350 Super, som gir 20 prosent mer isolasjon.