En smart nyhet fra GLAVA®

Skadeforebygging, helse, komfort og reduksjon av energiutgifter er viktige argumenter for å isolere kalde rør og VVS-installasjoner.

glava

GLAVAFLEX 1-2-3 er slange på rull med selvklebende tape som gjør at isolasjonen sitter tett og godt rundt de kalde rørene.

GLAVAFLEX® er lansert som nytt produkt for isolering av kaldtvannsrør, kjøling og frys og ventilasjonsanlegg.  Produktet er tydelig merket, har en robust emballasje og er enkelt å håndtere.

Energibesparelsen er et vesentlig argument for å isolere kjøle- og fryseanlegg, men det finnes også andre fordeler. Her er de viktigste argumentene for å isolere kalde rør:

Forebygge skader

Riktig isolerte rør har redusert risiko for å forårsake fukt- og råteskader som følge av kondens. Og selvfølgelig: Isolerte rør er ikke like utsatt for frostskader.

Helseeffekt

Med stabil, riktig temperatur i rørsystemet, reduseres risikoen for bakterievekst og mugg. Riktig rørisolering gir et mer hygienisk system.

Økt komfort

Isolerte VVS-installasjoner gir riktig temperatur på vannet. Isoleringen sørger også for at støyen fra rørene reduseres. Det betyr mye for komforten, både på jobb og i privatboliger.

Bli effektiv, bruk appen for å velge riktig Glavaflex-produkt for isolering av kaldtvann, kjøling og frys.

Bli effektiv, bruk appen for å velge riktig Glavaflex-produkt for isolering av kaldtvann, kjøling og frys.

 

Hva er GLAVAFLEX?

GLAVAFLEX® er en isolerende cellegummi som er utviklet for norske forhold. I utviklingsfasen har vi blant annet samarbeidet med rørleggere og isolatører, for å lage et best mulig produkt. GLAVAFLEX® er en fullstendig produktserie for isolering av rør og kanaler, med alt nødvendig tilbehør for å utføre jobben skikkelig.