,

Et ønske om minimalt vedlikehold gjør at murhus er i vinden

murhus tønsberg

Interessen for å bygge i mur er stor, både rene murhus hvor det knapt brukes andre materialer eller kombinasjonshus hvor mur brukes sammen med andre materialer. For den som ønsker minimalt med vedlikehold er murhus et meget godt alternativ.

Da Helge Huser og familien hans skulle bygge var de aldri i tvil; det måtte bli et rent murhus. Den viktigste driveren var ønsket om minimalt vedlikehold i årene fremover.

– Både kona og jeg har travle jobber og i tillegg har vi to små barn. Det optimale var derfor å bygge kun én gang. Når huset er oppe skal det stå der nærmest til evig tid, og skal vi endre noe er det bare fargene, sier Helge.

Huset på Tolvsrød utenfor Tønsberg er nå straks ferdig, og Helge har på alle måter oppfylt drømmen om et vedlikeholdsvennlig hus. Målet om å bygge kun én gang er gjennomgående for alle valg som er gjort, og selv om inngangssummen er noe høyere enn å bygge i tre er han overbevist om at han over tid vil spare mye penger og ikke minst tid.

Enkel utvendig vask

– Når det gjelder vedlikehold så snakker vi egentlig bare om vask, og utvendig holder det med å spyle fasadene.
Pussen som er brukt på utsiden kalles rivpuss, og den gir muren en tykk og solid sluttbehandling som holder i flere tiår. Om det skjer noe med muren skyldes det utenforstående ting som skader konstruksjonen, for eksempel at grunnen beveger seg.

Huser forteller at det ikke er en komplisert konstruksjon. I det hele tatt er det svært enkelt å gjøre ting riktig. Huset bygges av ferdigisolerte blokker, og når du bruker vegger av massiv mur slipper du alt av plast, tape, dampsperre, liming, klemming osv. Når byggeblokkene er på plass påføres puss og deretter er du ferdig. Du trenger heller ikke damp- og vindsperre siden alle kriker og kroker tettes med pussen.

– Murhus er enkle å sikre mot luftlekkasjer. Om det er lekkasjer kommer det mest sannsynlig fra områder rundt vinduene, ikke i selve veggen.

Gjenoppretter temperaturen på et øyeblikk

Temperaturmessig er murhus optimalt året rundt. På kalde vinterdager beholdes varmen inne i huset og på varme sommerdager har du en sval og behagelig innetemperatur. Stikkordet er termisk masse, noe et murhus har svært mye av, og dette bidrar til langt jevnere temperatur enn hva man opplever i trehus.

– Hvis du om vinteren lufter kraftig en times tid, så gjenopprettes temperaturen nesten med en gang du lukker vinduene. Du får altså verken kjølt ned eller varmet opp boligen raskt fordi det tar mye tid før materialene endrer temperatur. Med andre ord er det lagret mye varme i materialene, noe som gir en mye jevnere temperatur, forklarer Huser.

Murhus tønsberg 2

Ingen fukt- eller råteproblemer

Vedlikeholdet inne i huset er også minimalt, i følge Huser. Du trenger ikke bekymre deg for råte- eller fuktskader, hvor du i trehus i verste fall må rive vegger og gulv for å utbedre skadene. Når både tak, vegger og gulv består av massive murelementer er det bare å tørke opp vannsøl.

Men det er særdeles viktig å behandle muren, både med puss og eventuelt maling for mur, presiserer Huser.

– Den harde overflaten kan gjøre det utfordrende å lage hull, men heldigvis finnes det mange gode skrue- og opphengsløsninger hos festemiddelleverandørene.

Planlegg godt for å redusere inngrep i muren

Fremfor alt er det viktig å planlegge godt alt av tekniske føringer, som ventilasjon, vann og avløp og elektrisk anlegg, forteller Huser. Dette for å unngå altfor mange fysiske inngrep i muren siden det vil svekke bæreevnen til murverket.

– Når murveggene er på plass kan du ikke bare iverksette montering av stikkontakter og lysbrytere her og der. Dette må du ha tenkt gjennom nøye på forhånd. For vår del har vi i stort omfang tatt i bruk trådløse brytere for belysning. Vi har også tilførsel til stikkontaktene plassert i gulvene mens elektriske føringer går i gulv og tak. På den måten har vi unngått inngrep i selve murveggen, avslutter Huser.

murhus tønsberg 3

Bygningsdeler og vegger:

 • Radonsikring – Weber Radonsystem klasse B
 • Skorstein – Leca Venti pipe
 • Tilbakefylling – Leca Iso 10-20
 • Yttervegger over og under terreng – Leca Isoblokk LSX 35 cm
 • Yttervegger bod – Leca Isoblokk LSX 25 cm
 • Yttervegg garasje – Leca Basicblokk 20 cm LSX
 • Lyd og brannskillevegg til leilighet – Leca Lydblokk

Utvendige overflater:

 • Under bakken
  – Leca Slemmemørtel
 • Sokkel –base 260 Sokkelpuss
 • Fasade – weber Fiberpussystem medmin 209 Rivpuss som sluttbehandling

Innvendige overflater:

 • murhus tønsberg 4base 134 Grovpuss C + weber.base 136 Tynnpuss

Gulv og dekker:

 • Alle dekker samt tak – Leca Byggeplank
 • Gulv kjeller – Slipt betong med vannbåren varme
 • Gulv 2dre og 3dje etg – Komfortgulv rasjonell + Designgulv G20
 • Himling – Gyproc planum og Gyproc Big Quattro 71

Annet:

 • Weber våtromskonsept
 • Dører og vinduer – Schüco aluminium
 • Trepanel fasader – Kebony Clear
 • Oppvarming – væske-vann bergvarmepumpe
 • Lysbetjening – xComfort