, , , ,

Inkluder ventilasjonsjobben i snekkerentreprisen

Byggeplass-FOGRA39

Et viktig element i arbeidet med å oppgradere en bolig er balansert ventilasjon sammen med etterisolering, tetting og utskifting av vinduer og dører. Balansert ventilasjon bør derfor selges inn som en del av snekkerentreprisen.

Mange velger å etterisolere boligen sin for å spare penger på oppvarming. Det er imidlertid viktig å huske at etterisolering, installering av nye vinduer og andre tiltak som endrer tettheten i en eldre bolig, kan gi økt risiko for utilsiktet fuktdannelse i konstruksjonen, redusert luftkvalitet med mer. Tiltak mot dette kan være å montere balansert ventilasjon. Her kan den lokale snekkeren tre inn som en kyndig rådgiver og selvsagt ta på seg selve jobben med å installere balansert ventilasjon.

 

10-15 liter «fuktighetsproduksjon» i døgnet

Markedssjef Eivind Kolstad i Bolig Enøk AS påpeker hvor viktig det er å slippe ut fukt fra boligen:
– En familie produserer 10-15 liter med fuktighet i døgnet gjennom matlaging, dusjing, fysisk aktivitet osv. Denne fukten må ut av bygget. Det vil si at vi sluser fukten ut gjennom luftekanaler, i stedet for at den presser seg ut gjennom utettheter i dampsperren hvor fukten kondensere mot kalde flater og skaper fukt i vegger og tak, sier han.

Fuktighet er en del av et sunt inneklima, men det skal helst verken være for mye eller for lite. Når snekkeren gir råd til boligeiere, er det viktig å ha oversikt over hva som kan gjøres for å skape et godt inneklima og hvilke tiltak boligeiere bør iverksette.

 

Få riktig ventilering og gjenvinning av varmen

Innføring av passivhus-standard betyr at byggene våre skal bruke vesentlig mindre energi. En snekker som ønsker seg mye å gjøre i fremtiden bør derfor kjenne til prinsippene til denne type bygg, mener Kolstad.

– ikke bare de passive tiltakene, men også de aktive som energieffektiv balansert ventilasjon og fornybare oppvarmingsløsninger. For eksempel hvordan kanalene bør legges for å ha et lavt trykktap og dermed et lavt energibehov til viftene. Den som åpner opp vegger, er oppe på loftet og kjenner huset, har gode forutsetninger for å gjøre en god jobb med å legge kanalene riktig.

– Det blir feil å bruke en formue på etterisolering, ny kledning, nye vinduer og dører hvis man ikke samtidig sikrer riktig ventilering og gjenvinning av varmen. Når først snekkeren er på loftet for å rull’n ut, bør han samtidig legge ventilasjonskanaler, så har man gjort to ting på en gang, sier Kolstad.

 

Kan redusere varmetapet med 75 prosent.

Før var det vanlig å trekke oppvarmet luft rett ut av boligen uten varmegjenvinning enten ved naturlig ventilasjon eller mekanisk avsug på loftet. I moderne boliger med balansert ventilasjon med varmegjenvinning gjenbrukes varmen i inneluften. På den måten reduseres behovet for nyproduksjon av varme. Det er imidlertid ikke bare et pålegg fra myndighetene som gjør at mange monterer balansert ventilasjonsanlegg når de etterisolerer eller bygger nytt. Balansert ventilasjon øker bo-komforten og reduserer energikostnadene.

Dersom man etterisolerer loftet i en bolig, bør man samtidig installere balansert ventilasjon. I et hus med kaldt loft kan ventilasjonskanaler enkelt monteres før loftet etterisoleres. Moderne energieffektiv ventilasjon reduserer varmetapet via ventilasjon med ca. 75 prosent. Dette vil gi en besparelse på ca. 5.700 kWh (boligareal på 150m2 fra 1970) sammenlignet med ventilasjon uten varmegjenvinning (kilde: Enova). Dette forutsetter imidlertid at huset fra før er ventilert i henhold til forskriftskravet som sier at all luft i boligen skal skiftes ut hver annen time.

Balansert ventilasjon – viktig å tenke på:

 • Systemet krever at boligen for øvrig er tettet, slik at all ventilering skjer i kontrollert form gjennom kanaler, og ikke gjennom spalter i vinduer eller gjennom ventiler i vegger.
 • Avtrekk fra kjøkkenhette føres normalt utenom varmegjenvinneren.
 • Det er viktig å unngå skarpe bend, innsnevringer og for mange og skarpe avgreininger i kanalnettet fordi det kan gå på bekostning av energieffektiviteten.
 • Ventilasjonskanalene må være kondenssikret og isolert der hvor de plasseres på kald side.

Slik planlegger du

I tillegg til monteringsveiledningen for hvert enkelt produkt, er følgende punkter viktige når du forbereder montering av balansert ventilasjon.

 1. Spalte i dører 10 mm der luften skal passere.
 2. Kjøkken. Hvis kjøkkenventilator med motor er prosjektert må det grunnet undertrykk sørges for tilluft til denne. Nye løsninger gir en viss mulighet for dette via ventilasjonssystemet. Alternativt kan benyttes vindu eller lignende. Kjøkkenhetter med ekstra stor kapasitet krever ekstraordinære tiltak for lufttilførsel og bør helst ikke benyttes.
 3. Lufttilførsel for ildsted på 150-300 m3/h bør være i
form av friskluftkanal direkte til ildstedet (beskrevet i
NBI’s byggdetaljblad A 552.135). Kan benytte Flexit sett for tilluft art 08000 eller benytte ventilert pipe.
 4. Plassering av aggregat. Ikke for nær soverom grunnet lyd.
Skapaggregat i våtrom plasseres i område 3 (0,6m fra badekarkant eller 1,2m fra dusjhode). Aggregat plassert på innervegg krever isolert vegg med brutte stendere og brutte plater, samt dobbel gipsplate.
 5. Oppheng av skapaggregat.
Det kreves tilstrekkelig spikerslag på minimum 48×98 mm mellom stendere for festeskruene. For detaljer om mål, se monteringsveiledninger på www.flexit.no
 6. Aggregat må sikres god adkomst for service/vedlikehold. Det gjelder spesielt foran dør.
 7. Eventuelle branntekniske krav må avklares.

/bilde bm2_112.jpg med følgende bildetekst:/
Mange boligeiere vil ha ønske om å oppgradere boligen sin for å spare strøm. Nye dører og vinduer kan være et godt tiltak.