,

Isola AirGuard® Smart: Fuktregulerende dampsperre

AirGuard Smart2

Isola AirGuard® Smart er en variabel dampsperre som gir mulighet for å regulere fuktinnholdet i konstruksjonene.

Ved hjelp av en aktiv membran er AirGuard® Smart damptett når konstruksjonen er tørr og har lav relativ fuktighet, og diffusjonsåpen når konstruksjonen inneholder fukt og har høy relativ fuktighet. Dampsperren vil dermed kunne fungere som en «sikkerhetsventil» dersom det skulle oppstå fukt i konstruksjonen.

Slik fungerer AirGuard® Smart

Isola AirGuard® Smart er bygd opp i tre sjikt med en aktiv membran som funksjonssjikt. Denne gjør at produktet vil endre vanndampmotstand avhengig av hvilke relativ fuktighet det er i konstruksjonen.

I den varme årstiden med solvarme vil AirGuard® Smart fungere som en dampbrems/vindsperre dersom det er fukt i konstruksjonen. Med høy relativ fuktighet vil AirGuard® Smart ”åpne seg” slik at membranen får lav vanndampmotstand og dermed kan tørke ut fukt via diffusjon.

I den varme årstiden med solvarme vil AirGuard® Smart fungere som en dampbrems/vindsperre dersom det er fukt i konstruksjonen. Med høy relativ fuktighet vil AirGuard® Smart ”åpne seg” slik at membranen får lav vanndampmotstand og dermed kan tørke ut fukt via diffusjon.

I den kalde årstiden vil AirGuard® Smart fungere som en tradisjonell dampsperre. Med lav relativ fuktighet innendørs vil AirGuard® Smart være ”lukket” slik at membranen har en høy vanndampmotstand, slik at fuktighet ikke kan trenge inn i konstruksjonen og skape problemer.

I den kalde årstiden vil AirGuard® Smart fungere som en tradisjonell dampsperre. Med lav relativ fuktighet innendørs vil AirGuard® Smart være ”lukket” slik at membranen har en høy vanndampmotstand, slik at fuktighet ikke kan trenge inn i konstruksjonen og skape problemer.

Sterk og fleksibel

Isola AirGuard® Smart er sterk, lett og fleksibel og monteres som tradisjonelle dampsperrer, med omlegg og klemte skjøter slik at det oppnås et lufttett innvendig sperresjikt. Dampsperren er 100 prosent lufttett og har svært gode aldringsegenskaper. Som tilbehør leveres tape, mansjetter og butylbånd som gjør det enkelt og sikkert å bygge lufttett, fuktsikkert og energieffektivt.

For kompakte konstruksjoner

Dampsperren kan benyttes i tak, vegger og gulv i normale tørre bygg. Det forutsettes kompakte konstruksjoner hvor alle hulrom isoleres fullt ut og at innvendig kledning har en lav vanndampmotstand.

NB: AirGuard® Smart må ikke benyttes i rom med høy temperatur og luftfuktighet som svømmehaller, bad og lignende. Se også SINTEF Byggforsk TG 20321.