Enøk-rapporten – dokumentet for gode kundeforhold

Enøk-rapporten – dokumentet for gode kundeforhold

Byggmakkers samarbeidspartner, BoligEnøk, utarbeider enøk-rapporter som gir boligeiere oversikt over boligens energitilstand. Rapporten gir samtidig anbefalinger på hvilke energieffektiviseringstiltak som kan gjøres i forbindelse med utbedring…
»
trykktest
,

Trykktesting påviser feil

For å sikre at boligen er bygget riktig og tett, er det smart å sjekke yttervegger og vinduer/dører for eventuelle luftlekkasjer. Tetthetstesting og termografering er en effektiv metode for å påvise feil eller mangler i utførelsen.  –…
»