Bilde: Bygg.no

Lemper på energikrav til laftehytter

Regjeringen forlenger de gamle energikravene for mellomstore laftehytter mellom 70 og 150 kvadratmeter til å gjelde ut 2017. Dette åpner for fortsatt bruk av 6 tommers yttervegg. – Laftenæringen har lang historie og forvalter en…
»
Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

TEK17 – ingen endring i energireglene

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til TEK17 på høring. Departementet har ikke lagt opp til endringer i energikapitlet Regjeringen har i høringsforslaget ikke lagt opp til endringer i kap. 14, energikapitlet.…
»
tek17

TEK17: Skal forenkle boligbygging

  Den nye tekniske forskriften TEK17 trer i kraft neste år, og skal gjøre det enklere både for håndverkeren og boligbyggeren å bygge ny bolig. I praksis innebærer dette å kutte i forskriftens omfang, og heller øke presisjonen.…
»
forskrift

Advokatens tips ved tvister

Uklare kontrakter kan føre til krangel og i verste fall ende i retten. Virke-advokat Anders Aasland Kittelsen har følgende tips for å unngå konflikt med oppdragsgiver. Anders Aasland Kittelsen er forretningsjuridisk advokat hos Virke.…
»
Tools for design on the blueprint

Ny standard for spesifikasjon av byggekostnader

Regjeringen kunngjorde 18. august 2016 de nye anskaffelsesforskriftene, som er ventet å tre i kraft 1. januar 2017. Standarden, NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i et byggeprosjekt, fastlegger en kontoplan og angir hvilke kostnader som…
»
Illustrasjon: SINTEF Byggforsk

Bli oppdatert på behovsstyrt ventilasjon

Med behovsstyrt ventilasjon som regulerer luftmengden etter målt behov i rommet, kan energibruken reduseres uten at det går på bekostning av inneklimaet. For å få et velfungerende ventilasjonsanlegg må man beskrive hva man skal…
»