Foto: Byggmakker

Knallstart for «Praktisk Proff Samling»

«Praktisk Proff Samling» er et nytt konsept hvor proffene selv får prøve nye produkter fra Team Proff-leverandørene. Den første samlingen, et todagersarrangement på Lillestrøm rett før påske, samlet nærmere 200 entusiastiske deltakere.…
»
Illustrasjon: Norsk Varmepumpeforening

Lavtempererte varmeanlegg

Nå skal bygninger over 1000 m² tilrettelegges for lavtemperatur varmeløsninger. Da kan vi utnytte varme fra omgivelsene på en effektiv måte. Bygninger er omgitt av mange energikilder, som solvarme, spillvarme fra kraftverk eller…
»
Foto: Lavenergiprogrammet

Gode råd for å unngå varmetap

Jo mer varme og energi som slipper ut av et hus, jo større varmetap sier vi at det har. Jo bedre et hus er isolert og jo bedre det er tettet, jo mindre varmetap vil huset ha. For at vi skal bruke minst mulig energi til oppvarming, er det…
»
Foto: SINTEF Byggforsk

Slik bygger du boligrom i kjelleren

Et kjellerrom kan bli et kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig, er anbefalingen fra SINTEF Byggforsk Ombygging av kjeller til…
»
luftlekkasje-grunnmur

Slik hindrer du luftlekkasjer

For å klare de nye energikravene i TEK10 til luftlekkasjer er det viktig å tette godt rundt gjennomføringer og i overgangen mellom bygningsdeler. Her får du praktiske råd til hvordan. En grunnmur bygget opp av lettklinkerblokker har…
»
takkontroll

Nordmenn slurver med takkontrollen

Det ligger mange skjulte kostnadsbomber gjemt i eldre norske takkonstruksjoner. God kontroll på takets tilstand er en investering i boligens verdi. Folk flest har altfor dårlige rutiner på rundt det å kontrollere taket sitt. Det sier…
»
Karin Hagen fra Ratio arkitekter og Lars Erik Olsen fra Byggmestrene Olsen og Lindahl foran huset på Årvoll. Boligen er bygget i 1965 og totalrenoveres i prosjektet Seopp, ledet av Sintef Byggforsk.
Foto: Fredrik Drevon.

SEOPP: Tester nytt isolasjonssystem

I SEOPP-prosjektet utvikles metoder og verktøy for å energioppgradere boliger bygd i perioden 1960-1990 til lavenergi- og passivhusnivå. Nå testes et nytt isolasjonsystem i et rekkehus fra 1965 på Årvoll utenfor Oslo SEOPP (Systematisk…
»