Ta fuktutfordringene på alvor
,

Ta fuktutfordringene på alvor

Dårlig drenering som følge av tettere bebyggelse og flere asfalterte flater er lite gunstig med et stadig våtere klima. Hvordan skal huseiere og byggmestere forholde seg til mer nedbør og hvilke tiltak bør iverksettes for å unngå kostbare…
»