, ,

Kraftig oppsving for Jackon Thermomur

Den økte interessen for Thermomur skyldes blant annet den moderne funkisstilen. Flere steder har det dukket opp rene «Thermomur-byggefelt».

Med isolering og forskaling i ett har Jackon tatt et kraftig jafs av grunnmursmarkedet med byggesystemet Thermomur. Nå medfører strenge energikrav, effektiv byggeprosess og høyere fokus på sunt inneklima ytterligere etterspørsel etter dette produktet.

– Da vi lanserte Thermomur 350 høsten 2008, var markedsandelen innenfor grunnmurssegmentet relativ beskjeden. Nå har denne andelen skutt i været, og noe av forklaringen er at flere av våre konkurrenter har utfordringer med å oppfylle kravene til isolasjon og lufttetthet. I tillegg har byggesystemet vist seg å ha flere utmerkede egenskaper – både for den utførende og byggherren, sier salgsdirektør Jan-Erik Engebretsen i Jackon.

Engebretsen forteller at de nå merker kraftig interesse etter Thermomur som element for å bygge hele huset, og ikke bare grunnmuren. Dette skyldes blant annet den moderne funkisstilen hvor Thermomur er ideell å byge med. Flere steder har det dukket opp rene «Thermomur-byggefelt».

Veier bare tre kilo per stykk

Jackon Thermomur som byggesystem har eksistert siden 1985. Det sterke energifokuset som ble innført av byggeforskriftene i 2007, og som var startskuddet for Thermomur serie 350, ga strengere krav til veggenes isolasjonsevne og tetthet. Disse kravene tilfredsstiller Thermomur 350, og samtidig unngår byggearbeiderne tunge løft siden elementene kun veier tre kg hver. Elementene er også enkle å løfte og montere, og huset bæres av betongkjernen som samtidig gir lufttetthet.

– Dette gjør byggene også mye tettere enn andre konstruksjoner, og den gjennomgående installasjonen gjør at vi unngår kuldebroene som er kjent fra trehus og tradisjonelle murhus, og kan fokusere mer på komfort og sunt inneklima, sier Engebretsen.

Byggearbeiderne unngår mange tunge løft siden elementene kun veier tre kg hver. De er også enkle å løfte og montere.

Byggearbeiderne unngår mange tunge løft siden elementene kun veier tre kg hver. De er også enkle å løfte og montere.

Innovasjon og teknisk tyngde

Thermomur 350 er utviklet helt fra bunnen av i Fredrikstad, hvor en ny produksjonslinje også er satt opp. Selskapet har samarbeidet tett med Sintef Byggforsk om testing av isolasjonsegenskaper, brannmotstand og stabilitet.

– Innovasjon er viktig for oss, og Jackon har lenge vært markedsleder på grunn- og markisolasjon (EPS og XPS) og ringmur. Vi bruker også mye tid og penger på å utvikle Thermomur-byggesystemet. Det skal være trygt, energiriktig og komplett. I tillegg er vi bevisst det nordiske klimaet og hvilke utfordringer det gir byggematerialene. Vi har en dedikert teknisk gruppe, Team Thermo, som består av ingeniører og tekniske folk som beregner, tilrettelegger og gir råd til de som skal bygge med Thermomur. Det er en viktig trygghet for den utførende, byggherren og oss, sier Engebretsen.

Den økte interessen for Thermomur skyldes blant annet den moderne funkisstilen. Flere steder har det dukket opp rene «Thermomur-byggefelt».

Den økte interessen for Thermomur skyldes blant annet den moderne funkisstilen. Flere steder har det dukket opp rene «Thermomur-byggefelt».

Kompetansesenter i Fredrikstad

Nå åpner Jackon et nytt kompetansesenter ved hovedkontoret i Fredrikstad. Senteret legger til rette for praktiske demonstrasjoner av byggesystemer og produkter slik at kursdeltakerne selv kan lære gjennom prøving og feiling under kyndig veiledning.

– Kunnskapsdeling er det beste utgangspunktet for innovasjon og nytenkning. Målet er at møtene med profesjonelle brukere, forhandlere, arkitekter og studenter skal gi våre egne ansatte inspirasjon til å utvikle stadig bedre løsninger, avslutter Engebretsen.