, ,

Kursserie på TEK10 og smart oppussing

60 proffkunder fra nesten 40 ulike bedrifter deltok på kurset på Lillestrøm, som Byggmakker Høvellast avholdt i samarbeid med Lavenergiprogrammet. (Foto: Byggmakker)

60 proffkunder fra nesten 40 ulike bedrifter deltok på kurset på Lillestrøm, som Byggmakker Høvellast avholdt i samarbeid med Lavenergiprogrammet. (Foto: Byggmakker)

Prøveperioden på TEK10 er over. Det betyr at alle som jobber innenfor byggfaget er nødt til å sette seg inn i hva de nye kravene innebærer. Dette gjelder enten du er arkitekt, rådgivende ingeniør eller håndverker.

– Nå er det ingen som kan utsette denne kompetansehevingen lengre. Det betyr at om du skal være konkurransedyktig og delta i anbud og tilbud, må du vite hvilke krav de nye energireglene i TEK10 inneholder, sier Eivind H. Kolstad, teknisk sjef i Bolig Enøk, som de siste månedene har reist rundt i landet for å kurse blant annet Byggmakkers proffkunder.

Kravene er om lag 20 prosent strengere

Kursserien arrangeres av Lavenergiprogrammet i samarbeid med Bolig Enøk, med Eivind H. Kolstad, teknisk sjef i Bolig Enøk som kursansvarlig. (Foto: Byggmakker)

Kursserien arrangeres av Lavenergiprogrammet i samarbeid med Bolig Enøk, med Eivind H. Kolstad, teknisk sjef i Bolig Enøk som kursansvarlig. (Foto: Byggmakker)

Kurset er todelt: Den første delen har fokus på nybygg og de nye energikravene i TEK10. Her har det kommet flere innstramminger og kravene er nå om lag 20 prosent strengere enn for ett år siden. Byggene skal være mye tettere – nesten på passivhus-standard. De nye kravene innebærer også krav til mer isolasjon i grunnmuren og strengere U-verdier på vinduer. Den andre delen i kurset handler om smart oppussing; altså hvilke energitiltak som er smarte å kombinere med ordinære vedlikeholdsoppdrag på eksiterende boliger.

– Nå er det svært mye kunnskap som alle innenfor byggsektoren må tilegne seg, men heldigvis finnes det gode kilder og oppslagsverk som både er lettlest og grundig. Jeg anbefaler spesielt Lavenergiprogrammets nettside. Dette er et skattekammer for alle som har lyst å lære om hvordan de skal forholde seg til de nye kravene i TEK10, og hvordan de kan gjøre eksisterende bygg mer energieffektive, avslutter Kolstad.

Mer informasjon om TEK10: www.lavenergiprogrammet.no/