,

Leca Isoblokk blir inntil 30 prosent lettere

leca

Leca Isoblokk er blokken som gir ferdig isolerte vegger med U-verdier helt ned til 0,15. Isoblokk gir trygge og sunne boliger, krever lite vedlikehold, har god fuktsikkerhet og meget god brannmotstand. Innføringen av LSX-teknologien ivaretar alle disse gode egenskapene, samtidig som vekten reduseres med inntil 30 prosent.

I 2015 lanserte Leca nyvinningen Leca LSX, en helt ny produksjonsteknologi for Leca-blokker som ga en vesentlig vektreduksjon kombinert med større styrke. Teknologien er patentert og helt ny, og er utviklet av Leca i Norge i samarbeid med Webers forskningsinstitutt i Paris.

Blokkene blir både lettere og sterkere. I første omgang gjaldt det Basicblokkene. Nå er turen kommet til Leca Isoblokk: LSX teknologien er nå i bruk også på disse og gir en vektreduksjon på inntil 30%. Leca Isoblokk 35 cm, som før veide 19 kg, veier nå bare 13. Dette er en vektreduksjon du vil merke svært godt. En lettere blokk betyr lettere arbeid, hurtigere fremdrift og bedre HMS.

Hva er egentlig LSX?

LSX er en patentert teknologi med utgangspunkt i et nytt tilsetningsstoff som endrer porestrukturen i lettbetongen som brukes i blokkproduksjonen. Få og store porer er erstattet av mange små. Det gir en mer homogen struktur og forbedret styrke og tetthet. De ferdige Leca-blokkene blir inntil 30 % lettere og får bedre mekaniske egenskaper med finere overflate og skarpere hjørner. De blir lettere å mure og enklere å etterbehandle. I tillegg blir blokkene lettere å kappe og skjære siden de tunge aggregatene er fjernet. Faktisk kan blokkene kappes på under halve tiden sammenlignet med tidligere blokker. Dette vil redusere slitasje på utstyr og gjøre byggingen raskere. I stikkordsform: Lettere, hurtigere, tørrere og sunnere

Gradvis overgang

Overgangen fra eksisterende Isoblokker til LSX-versjonen vil ta noe tid. Leca Isoblokk 25 cm er den første som var på plass. Overgang fra gammel til ny varsles via NOBB-systemet, der alle nye data er på plass allerede. Byttet i NOBB skjer ved at varens status settes til «utgår erstattes av…».

30 prosent lettere – det er konge!

På landsmøtet til Norske Murmestres Landsforening ble medlemmene utfordret til å sammenlikne ny og gammel blokk, og reaksjonen fra Murmester Mads Kjølen i Veidekke var ganske representativ for murernes syn: «Den nye Leca’en – den er utrolig lett og fin. Jeg liker den kjempegodt.»