Foto: Bosch PT

Nå kan du styre verktøyet med mobilen

Bosch lanserer en rekke nye elektroverktøy som kan styres via appen Bosch Toolbox. Løsningen innebærer at verktøyet er utstyrt med en avtagbar chip som overfører informasjon mellom maskinen og mobil-appen. – Kravene til planlegging,…
»
Illustrasjon: Norsk Varmepumpeforening

Lavtempererte varmeanlegg

Nå skal bygninger over 1000 m² tilrettelegges for lavtemperatur varmeløsninger. Da kan vi utnytte varme fra omgivelsene på en effektiv måte. Bygninger er omgitt av mange energikilder, som solvarme, spillvarme fra kraftverk eller…
»
Foto: Lavenergiprogrammet

Gode råd for å unngå varmetap

Jo mer varme og energi som slipper ut av et hus, jo større varmetap sier vi at det har. Jo bedre et hus er isolert og jo bedre det er tettet, jo mindre varmetap vil huset ha. For at vi skal bruke minst mulig energi til oppvarming, er det…
»
Bilde: Bygg.no

Lemper på energikrav til laftehytter

Regjeringen forlenger de gamle energikravene for mellomstore laftehytter mellom 70 og 150 kvadratmeter til å gjelde ut 2017. Dette åpner for fortsatt bruk av 6 tommers yttervegg. – Laftenæringen har lang historie og forvalter en…
»
Foto: Torbjørn Tandberg/KMD

TEK17 – ingen endring i energireglene

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til TEK17 på høring. Departementet har ikke lagt opp til endringer i energikapitlet Regjeringen har i høringsforslaget ikke lagt opp til endringer i kap. 14, energikapitlet.…
»
Foto: SINTEF Byggforsk

Slik bygger du boligrom i kjelleren

Et kjellerrom kan bli et kjærkomment ekstra areal i boligen. Men ikke alle kjellere kan brukes. Undersøk om kjelleren egner seg, velg anbefalt løsning og gjør jobben riktig, er anbefalingen fra SINTEF Byggforsk Ombygging av kjeller til…
»