SEOPP: Tester nytt isolasjonssystem

Karin Hagen fra Ratio arkitekter og Lars Erik Olsen fra Byggmestrene Olsen og Lindahl foran huset på Årvoll. Boligen er bygget i 1965 og totalrenoveres i prosjektet Seopp, ledet av Sintef Byggforsk.
Foto: Fredrik Drevon.

I SEOPP-prosjektet utvikles metoder og verktøy for å energioppgradere boliger bygd i perioden 1960-1990 til lavenergi- og passivhusnivå. Nå testes et nytt isolasjonsystem i et rekkehus fra 1965 på Årvoll utenfor Oslo

SEOPP (Systematisk EnergiOPPgradering av småhus) støttes av Forskningsrådet og prosjektledes av SINTEF Byggforsk.

Arbeidet med huset på Årvoll ble startet i januar 2016 og hele bygningsskallet blir oppgradert på flere områder: Nytt tak med ekstra isolasjon, ny kledning og ekstra isolasjon i veggene, isolert sokkeletasje, nye trelags vinduer, nye dører, ventilasjon med varmegjenvinning, varmepumpe og rentbrennende vedovn. Målet er å redusere husets energibehov fra 300 til 121 kWh/m2/år, slik at boligen havner på Enovas nivå 2. Til sammenligning vil et nytt, tilsvarende hus bygd etter de nye energikravene i Tek 10 ha et netto energibehov på rundt 110 kWh/m2/år

Nytt produkt: Veggplate 31

– I dette prosjektet ønsker vi å demonstrere løsninger som både er enkle, miljøvennlige og kostnadseffektive, sier prosjektleder i SEOPP, Anne Gunnarshaug Lien i SINTEF Byggforsk.

I denne type hus bygd på 1960-tallet var det vanlig med bare 10 cm isolasjon i taket. Den enkleste måten å isolere det eksisterende taket i pilotprosjektet var derfor å legge et nytt sperretak av I-profiler utenpå det eksisterende. Med 30 cm tilleggsisolasjon i taket blir den totale tykkelsen 40 cm.

isolasjonssystem_glava

John Arne Bakke, teknisk sjef i GLAVA®

I veggene har fagfolkene valgt å beholde de 10 cm med isolasjon som var der fra før. I tillegg legges det på 10 centimeter med Glava Veggplate 31, som er et nytt system for kontinuerlig isolering av yttervegg. Dermed blir det minimalt med kuldebroer og i tillegg er denne isolasjonen smalere, slik at de sparer noen cm. Isolasjonen har Lambda-verdi 31 og er også noe hardere enn tidligere produkter.

– Dessverre finnes det mange eksempler på ombyggingsprosjekter som gir små eller ingen energibesparelser – og til og med medfører dårligere inneklima eller fuktskader. I dette prosjektet tester vi ut nytt produkt som heter Veggplate 31, som har en bedre isoleringsevne enn tradisjonelle løsninger, sier John Arne Bakke, teknisk sjef i GLAVA®.

Beholder dampsperren der innvendig vegg ikke rives

– Absolutt hele veggen, hjørner og alt sammen, blir kledd med isolasjon. Utlekting er bare nødvendig rundt vinduene og i overkant og underkant av veggen. Utenpå isolasjonen legger vi vindsperre og lekter for å feste panelet i. Lektene skrur vi tvers igjennom isolasjonen og inn i bindingsverket i den gamle veggen bak, sier Karin Hagen, partner i Ratio arkitekter.

Der hvor det ikke er behov for å rive den innvendige veggen skal den gamle dampsperren beholdes. Selv om dampsperren da blir gammel mener fagfolkene at fukt ikke skal bli et problem. Det skyldes blant annet at ny vindsperre monteres. I tillegg monterer et balansert ventilasjonsanlegg som fjerner drivtrykket slik at varm fuktig inneluft ikke trekkes inn i veggen. En varmegjenvinner skal sørge for at den kalde luften som kommer inn blir forvarmet av den brukte luften som går ut.

Lavere Lambda-verdi gir tynnere yttervegg

Hagen i Ratio arkitekter forteller at de gjennom oppgraderingen av Folkehelseinstituttet testet ut mange isolasjonstyper, men landet på kjent teknologi i SEOPP. Blant annet fordi glassull har god brannsikkerhet.

– Isolasjonssystemet vi bruker her er likevel nytt. Konseptet er å legge isolasjonen utenpå slik at den blir heldekkende for å minimalisere kuldebroer, sier Hagen.

Selv om Årvoll-huset ble demontert og strippet ned til et skall, samt at rør ble lagt på nytt, har prosjektledelsen av hensyn til kostnader ikke valgt løsninger av typen varmegjenvinning av gråvann eller solceller på taket. SEOPP-prosjektet har som mål å få volum på oppgradering, og derfor har man fokus på rasjonelle og kostnadseffektive løsninger.

Denne saken er hentet fra Lavenergiprogrammet

Les mer om erfaringene i SEOPP-prosjektet:

http://www.sintef.no/prosjekter/seopp/

https://www.enova.no/radgivning/privat/aktuelt/seopp-har-valgt-demohus/241/1968/