, ,

Tenk helhetlig og gjør ting i riktig rekkefølge

Tilluft Avkast Loft

Når du etterisolerer og tetter småhus må du samtidig sørge for god ventilasjon for å unngå dårlig inneklima og fuktskader. Da er det smart å tenke riktig rekkefølge for alt du gjør – fra starten.

Det er viktig å ha ventilasjon i bakhodet når du planlegger en oppgradering. Du må se alle tiltakene i sammenheng slik at luftkvaliteten ikke forringes. Skiftes vinduene og boligen etterisoleres og tettes, så forsvinner ofte ventiler og spalter eller luker. Da endres den opprinnelige ventilasjonen, sier Kari Thunshelle i Sintef Byggforsk.

– Ventilasjon har to viktige oppgaver: Den skal skaffe frisk luft inn og å få fuktighet og annen forurensning fra matlaging, dusjing og tørk av tøy ut, sier hun.

Et viktig ENØK-tiltak

Balansert ventilasjon har i praksis blitt den vanligste løsningen for både nye og rehabiliterte boliger. Det sikrer tilstrekkelige luftmengder og tilfører forvarmet luft.

Et balansert ventilasjonsanlegg består av et ventilasjonsaggregat med varmegjenvinner og tilhørende kanalnett. Frisk luft tilføres oppholdsrom, og brukt luft trekkes ut gjennom våtrom og kjøkken.

– En varmegjenvinner med høy virkningsgrad gir en energieffektiv løsning, i motsetning til det å tilføre kald friskluft direkte til rommene, poengterer Thunshelle.

For en typisk 70-tallsbolig på 150 kvadratmeter vil balansert ventilasjon med 70 prosent varmegjenvinning spare cirka 5400 kWh årlig, ifølge Enovas kjøpsveileder for boligventilasjon. Myndighetenes minstekrav til varmegjenvinning for nye boliger er 70 prosent, men etter hvert har 85 prosent blitt ganske vanlig.

Det er viktig at anleggene monteres riktig for at de skal fungere godt fastslår Thunshelle.

– Vi ser mange eksempler på at monteringen ikke er gjort skikkelig, og ikke minst krever balanserte ventilasjonsanlegg noe tilsyn og vedlikehold for å fungere godt. Jevnlig filterskift er også viktig.

Tenk på rekkefølgen

Når du oppgraderer en bolig er det viktig å planlegge godt og tenke helhetlig, sier forretningsutviklingssjef Knut Skogstad i Flexit.

– Skal du etterisolere et loft bør du legge ventilasjonskanaler først. Å tenke riktig rekkefølge er viktig. I praksis er det fornuftig å planlegge alle tiltakene i et rehab-prosjekt først, og så gjennomføre dem i riktig rekkefølge.

Selv om boligeier ikke har råd til å kjøpe ventilasjonsaggregatet med en gang, er det fornuftig å legge kanaler på loft før etterisolering og i vegger hvis du likevel gjør tiltak på konstruksjonen, sier han.

– Begynn med å redusere varmetapet. Deretter kan du tenke på oppvarmingsløsning. Når du har planlagt kanaler og beregnet energibehov, kan du så velge energikilde. Du bør ikke starte med å kjøpe oppvarmingssystem, eksempelvis en varmepumpe.

Runar Danielsen, fagleder boligventilasjon i Systemair, mener ventilasjonsanlegget bør plasseres på varm side av klimaskjermen for å unngå kondensproblemer. Dette er også gunstig for å unngå at boligens dampsperresjikt punkteres. Det vanligste er en veggmodell som plasseres i bod, på vaskerom eller kjøkken.

– I eksisterende boliger er lufttilførsel til oppholdsrom mest utfordrende. Kanaler kan legges på loft, men da må de isoleres. Det er også mulig å trekke kanaler gjennom eksisterende vegger ned til underetasje, fôre ut vegger eller trekke ut garderobeskap og legge kanaler bak, mener Danielsen.

Det er mulig å føre fram kanaler i eksisterende boliger

Avtrekk fra våtrom til aggregat gir noen av de samme utfordringene. Ofte har man kanaler der fra før. Dessuten ligger våtrom som regel nokså samlet i en bolig, og dermed blir kanalføringene korte og greie. Avkast kan sendes ut over tak eller gjennom yttervegg. Frisk luft tas ofte inn rett gjennom yttervegg, og med kortest mulig vei til ventilasjonsaggregat.

– Det fremheves ofte hvor vanskelig det er å føre fram kanaler i eksisterende boliger. Selvfølgelig er det mer krevende enn for nybygg, men de som spesialiserer seg på dette får det til, sier Danielsen.