Weber lanserer et enkelt og effektiv radonsystem

weber_radon_1

Radon i boliger er et stadig tilbakevendende tema og et problem som må tas på alvor. Det finnes heldigvis flere løsninger for å fjerne radonproblemet fra boliger. Nå lanserer Weber et helt nytt system som er enkelt å montere.

Produktsjef Tom C. Gefle i Weber og deler av Webers nye radonsystem.

Produktsjef Tom C. Gefle i Weber og deler av Webers nye radonsystem.

– Vi har vært borti mange radonsystemer de siste årene, men har ikke funnet en løsning vi synes har vært god nok. Oftest har selve monteringen vært en flaskehals, med løsninger som har vært tidkrevende og kompliserte å montere. Når vi nå lanserer Weber Radonsystem under eget navn, er vi sikre på at vi har en velfungerende løsning, sier produktsjef Tom C. Gefle i Weber.

Weber Radonsystem består av en radonmembran i form av en robust og fleksibel plastfolie, en radonbrønn og et lite antall festemidler – tape og tettemasse.

For nordiske forhold


Weber Radonsystem er utviklet og tilpasset bruksgruppe B for alle typer ringmurssystemer og gulvkonstruksjoner. Rent teknisk er systemet meget bra, og har fått Teknisk Godkjenning fra SINTEF. Det er viktig å presisere at godkjenningen forutsetter bruk av komplett løsning med alle enkeltelementer.
– Systemet er optimalisert for nordiske forhold, sier Gefle, og tilføyer at dette er produkter som fungerer svært godt i fuktig klima med store temperaturforandringer, slik vi har det her til lands.
– Siden vi har ment at montasje har vært flaskehalsen tidligere, er vi veldig fornøyd med å finne en løsning som er enkel og rask å montere. Systemet monteres svært effektivt, radonsperren er en robust folie som tåler mye strekk, det er få komponenter og lett å legge, og gir et svært god og trygt resultat. Og da er jo resultatet oppnådd: Et sunt og godt inneklima, avslutter Gefle.